Cute Purple Pencil ФИЗИК, МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ

Мэдээлэл зүйн олимпиадын мэдээлэл

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал

Мэдээлэл зүйн олимпиадын дүнгийн хурал 2013 оны 24-ний өдрийн 12 цагаас 23 дугаар сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетад болно.

Энэ жилийн мэдээлэл зүйн олимпиадад нийт 100 гаруй багш сурагчид оролцсон билээ. Мөн 11-12 ангийн ангилалын бодлогын бодолтыг программ ашигласан нь шинэлэг ажил болсон юм. Энэ ажлыг хийж гүйцэтгэсэн МУБИС-ийн БУС-ийн багш нар болон Мэдээлэл зүйн олимпиадын хорооны хамт олонд баярласан талархсанаа илэрхийлж байна.

Мэдээлэл зүйн олимпиадын дүн мэдээ

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
11-12 ангийн ангилал Дэлгэрэнгүй»

Мэдээлэл зүйн олимпиадын дүн мэдээ

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
Багшийн ангилал Дэлгэрэнгүй»

Мэдээлэл зүйн олимпиадын дүн мэдээ

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
10-аас доош ангилал Дэлгэрэнгүй»

7 анги

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
7 ангийн урьчилсан дүн мэдээ Дэлгэрэнгүй»

8 анги

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
8 дугаар ангийн урьчилсан дүн мэдээ Дэлгэрэнгүй»

9 анги

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
9 ангийн урьдчилсан дүн мэдээ Дэлгэрэнгүй»

10 анги

2016 оны 03-р сарын 23 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
10 ангийн урьдчилсан дүн мэдээ Дэлгэрэнгүй»

11 анги

2016 оны 03-р сарын 22 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
11 ангийн урьчилсан дүн мэдээ Дэлгэрэнгүй»

12 анги

2016 оны 03-р сарын 22 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
12 ангийн урьдчилсан дүн мэдээ Дэлгэрэнгүй»

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙН ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

2016 оны 03-р сарын 14 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
Мэдээлэл зүйн боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулах, сурагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, програмчлалын бодлого бодох Дэлгэрэнгүй»

НИЙСЛЭЛИЙН ФИЗИКИЙН XXXVI ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖ

2016 оны 03-р сарын 14 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ Б.ОРГОЙН НЭРЭМЖИТ

НИЙСЛЭЛИЙН ФИЗИКИЙН XXXVI ОЛИМПИАДЫ

 Дэлгэрэнгүй»

Кабинетийн гэрчилгээгээ ирж авна уу.

2016 оны 03-р сарын 04 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал

 Дараах нэр бүхий багш нар кабинетийн гэрчилгээгээ яралтай ирж авна уу. 

БЗЦ сургууль М.Мөнхцэцэг мэдээлэлзүй

 Дэлгэрэнгүй»

Эмэгтэй тамирчид 

ЧД Д.Өнөржаргал

ЧД Туяасайхан

 Дэлгэрэнгүй»

2-4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа мэдээлэл зүйн багш нарт

2016 оны 02-р сарын 02 Нийтэлсэн Б.Пүрэвжал
2-4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа мэдээлэл зүйн багш нар 2016.02.18  Дэлгэрэнгүй»